Zasady gry – czyli regulaminy

Regulamin ogólny:

• Liga rozgrywana jest na zasadach Fair Play i oparta na wzajemnym zaufaniu. Czas trwania Ligi to 7 tygodni.
• Każdy zawodnik ma prawo do złożenia jednego zestawu tarcz tygodniowo w każdej kategorii, w jakiej bierze udział.
• W końcowym sumowaniu punktów branych będzie pod uwagę 5 najwyżej ocenionych zestawów tarcz złożonych przez zawodnika. Czyli z siedmiu rozegranych kolejek liczy się pięć najlepszych.
• Nie ma możliwości składania tarcz z danej kolejki po jej zakończeniu.
• Każda kategoria punktowana jest osobno.
• Postawy strzeleckie oraz rozmiary tarcz przypisane są do poszczególnych kategorii.
• Zawodnik ma prawo wziąć udział w każdej z kategorii ligowych, strzelając każdą posiadaną jednostką – czyli można startować w jednej konkurencji wiele razy, ale z różnym sprzętem.
• Jeśli zawodnik rozpoczął konkurencję z jednym karabinkiem, ale w międzyczasie zmienił stan posiadania – nie może kontynuować startu nowym nabytkiem, ale może wystartować w konkurencji ponownie. Nie dotyczy to zmiany sprzętu pod postacią przyrządów optycznych lub innych akcesoriów.
• Wygrywają zawodnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów w swoich kategoriach.
• Publiczne kwestionowanie uczciwości któregokolwiek z zawodników przez innego zawodnika = odpoczynek od Ligi dla kwestionującego (jego wyniki z aktualnej kolejki nie będą podliczane ani brane pod uwagę do rankingu). Publiczne kwestionowanie uczciwości któregokolwiek z zawodników przez użytkownika forum, nie biorącego udziału w zawodach – odpoczynek od forum na 3 dni.
• Kwestie sporne regulują organizatorzy – Rlyeh i Ślubek.